img
ZETA ENDÜSTRİYEL MALZEMELER

EPOKSİ KAPLI İNŞAAT DEMİRİ - REBAR

Stratejik nitelikli alt ve üst yapılarda, yol, köprü, viyadüklerde ve endüstriyel tesislerde, çeşitli ortam ve proses koşullarında kullanılan kimyasalların, yağmur suyu, nem gibi doğal etkenlerin ve diğer maddelerin, taşıyıcı görev gören ve temel beton bağlantısını sağlayan temel betonu, beton platform, beton kolon ve kirişler içerisindeki çelik donatılara çeşitli nedenlerle ulaşması sonucunda bu donatılarda korozyon başlamaktadır.

Kolon, dram, eşanjör ve diğer çelik konstrüksiyonları taşıyan beton yapı elemanları içindeki çelik donatı yağmur, nem ve asidik veya bazik özellikteki kimyasal kaçaklardan etkilenerek; korozif iyonların çimento hamurunu karbonatlaştırması sonucu çelik donatıyı çevreleyen pH’ı azaltır.

Beton içindeki korozif iyonlar donatının çelik yüzeyindeki pasif filmi bozar ve korozyon başlar. Oluşan korozyon, yapının proje aşamasında titizlikle yapılan statik hesaplarını olumsuz yönde etkileyecek, yapının fiziki ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Ciddi maddi kayıp anlamına gelen bu durum Stratejik nitelikteki yapılar için aynı zamanda bir güvelik riski anlamına gelir.

Donatı çubuklarının yani Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünlerinin epoksi kaplanması için tüm dünyada en çok kabul gören standart ASTM A 775/775M dir. is used to strengthen the reinforced concrete construction. It is generally called as rebar abroad.

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar İlk Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, 1973 yılında Amerika’da Philadelphia yakınlarındaki Schuyklkil köprüsünde kullanılmıştır. Kuzey Amerika’da betonarme yapıların korozyondan korunması için temel yöntem olarak kullanılan bu uygulama Orta Doğu ve Asya’da da yaygın olarak kullanılmaktadır.

The worldwide accepted standard for Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, namely epoxy-coated rebars, is ASTM A 775 / 775 M.

The first Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar had been used in 1973 in the construction of Schuyklkil bridge near Philadelphia, USA. Having been used as a basic method to protect the reinforced concrete constructions from corrosion in North America, this method is widely used in Middle East and Asian countries as well.

In USA and Europe, the use of Epoxy-Coated Rebars which are manufactured in ASTM Standards in airports and highways is stipulated in technical specifications as standard.

Places such as concrete roads, bridges, viaducts, industrial plants etc. are exposed to many natural and chemical factors such as rainwater, moisture etc. When these factors penetrate into steel fittings inside the foundation concretes, concrete platforms, concrete columns and beams which function as load-bearing components, they cause corrosion in these parts.

These corrosions decrease the Power of Hydrogen (pH) which ensures durability and surrounds the steel equipment inside the concrete construction materials bearing the columns, drums, exchanger and other steel constructions. Abrasion and wear caused by the corrosion lead to corrosion and volume expansion and cause cracks in concrete blocks, cut loss in iron equipment inside the concrete and decrease in mechanical strength and endurance against the load carried. Reparation works as a result of cracking and deformation of the concrete and new steel equipment costs would cost more especially in terms of security of life.

Thanks to Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar is a physical and electrochemical barrier which is formed on the steel and the equipment is isolated and protected from corrosion. For that reason, it is very crucial to use Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar during construction.

There are many tests performed using Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar throughout the world. According to these test results, Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar is much more durable than ordinary products. Moreover, when the cost calculation is considered, it almost returns 50% profit in the long term.

Just like the manufacturing process, the packaging and shipment processes of the Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar is very crucial to avoid any probable damage. Manufactured rebar products are covered with specially designed plastic packaging materials and then shipped properly. However, Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar to be packaged as desired in line with the qualifications of the project.

Teknik Özellikler

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar tıpkı Kayma Demiri – Dowelbar gibi beton alanların güçlendirilmesi ve oluşacak korozyonu engellemesi için kullanılan çelik donatılardır.

Epoksi kaplı inşaat demiri nerelerde kullanılmaktadır?

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar günümüzde sadece stratejik nitelikteki projelerde değil özellikle nem oranının fazla olduğu coğrafyalarda yapı güvenliği ve yapının yaşam döngü maliyetine katkı sağlar nitelikte tedbirlerle standart projelerde de talep gören bir ürün haline geldiyse de genel kullanım alanı aşağıdaki şekliyledir;

Köprü ve Viyadük:Köprü ve beton kaplamalı viyadükler çok uzun yıllar dayanıklı olması gerekmektedir. Köprü ve viyadük inşasında Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar mutlaka kullanılmalıdır. Korozyona karşı daha fazla mukavemet gösterip daha uzun ömürlü ömürlü olabilmesi Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar’ın kullanılmasına bağlıdır. Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar must necessarily be used in the construction of the bridges and viaducts. Resistance against corrosion and long service life depends on the use of epoxy-coated rebars.

Enerji Santralleri:Barajlar: Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar is used in steel equipments of many chemical plants and power plants in Europe and America.

Kaplı İnşaat Demiri – Rebar Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, barajlarda mutlaka kullanılması gereken alt yapı malzemelerinden biridir. Sürekli su, nem, yağmur suyu gibi asit içeren veya doğal hava şartları ile temas halinde olan barajların yapısında korozyon çok daha hızlı ilerlemektedir. Bu ilerlemenin önüne geçmek için barajların içerisinde mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılmalı ve barajların ömrü çok daha fazla uzun olması sağlanmalıdır.

A.V.M :Alışveriş merkezlerinin zemini gün boyu hem araç hem insan trafiğinin yoğunluğuna maruz kalmaktadır. Alış veriş merkezlerinin de uzun ömürlü şekilde kalmasını sağlamak için mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılması gerekmektedir.

Yüksek Yapılar:Plaza, gökdelen ve rezidans gibi yapılar güçlü bir temel ve alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle tüksek yapıların temelinde mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılması gerekmektedir.

Epoksi kaplı inşaat demirinin betona tutulma kuvveti nasıldır ?

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, üzerindeki boya gerekçesiyle betona tutunma kuvveti azalır düşüncesi tamamen yanıltıcı bir düşüncedir. Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar diğer ürünlerin aksine çok daha fazla betona tutunma kuvveti bulunan malzemelerdir.

Çekme – birim uzama eğrisindeki elastik bölgedeki doğrunun eğimine (tga) elastiklik modülü E (MPa) adı verilir. Elastiklik modülünün değerini atomlar arası bağ kuvvet eğrisinin başlangış eğimi belirler.Bu eğrinin başlangıç eğimi ne kadar büyükse, o malzemenin elastiklik modülü (MPa)o kadar büyüktür, bir başka deyişle malzeme o kadar rijittir. Aksi takdirde malzeme esnek olur. Aşağıdaki tabloda Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar’ın çekme testlerinin istatistikleri verilmiştir. MPa sonuçlarında görüldüğü gibi en yüksek tutunma değerleri epoksi kaplı bu çelik donatılardır.

Zeta Endüstri

Üretimde Küresel Başarı

AMERİKA, AVRUPA, KANADA, KÖRFEZ, AFRİKA, ASYA, ORTA ASYA'da bulunan tüm ülkelere ihracat.

Tüm ihtiyaçlarınız için bize ulaşın...
Zeta Endüstri

    İletişim Formu