img
ZETA ENDÜSTRİYEL MALZEMELER

KAYMA DEMİRİ - DOWEL BAR

ZETA ENDÜSTRİYEL MALZEMELER KAYMA DEMİRİ - DOWEL BAR Stratejik özellikli “Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar” beton bloklar arasında yatay ve düşey yük aktarımını sağlayarak, göreli hareket ve farklı deformasyonları engelleyen bağlantı elemanlarıdır.
Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar varlığı ile hareket halindeki araçların ağırlıklarının diğer beton bloklarla paylaşılması sağlanarak ve bloklar arasında farklı deformasyonlar engellenmiş olur.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar, özellikle havalimanı pistleri, park sahaları ve yüksek dayanım gerektiren beton yol ve sahaların inşaatı sırasında kullanılmaktadır.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar peoje gerekleri ve statik hesaplamalara göre belirlenen çap ve uzunluklarda, teknik şartname esaslarına ve uluslararası standartlara uygun şekilde üretilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde inşaat sektörü ülke ekonomisinin ve o ülkenin yaşam standartlarının belirlenmesinde önemli rolü bulunmaktadır.

İnşaat sektörünün gelişmesiyle havaalanları ve beton yollar gibi birçok yapıların sayıları gittikçe artmaktadır. Ancak önemli olan bu yapıların çok fazla şekilde bulunması değil bu yapıların sağlam ve düzgün bir şekilde inşa edilmesi ve uzun ömürlü olmasıdır. Bu nedenle deformasyonu önlemek adına inşa sırasında Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar kullanımı oldukça önemlidir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar genellikle yüksek dayanım gerektiren havaalanları ve beton yolların inşasında kullanılan malzemelerin başında gelir. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar, uygulandığı stratejik noktalardaki derzler arasında hareket ederek betonun esnemesini sağlar ve beton bloklara binen yükü tüm zemine eşit olarak yayarak baskının tek bir noktaya uygulamasını engeller. Baskı zemin yüzeye eşit olarak dağıldığı için betonda oluşabilecek çökme, çatlama, açılma gibi farklı deformasyonlar engellenmiş olur.

Beton zeminin uygulanması öncesinde, projede Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar uygulanacak noktalar tespit edilir. Bu bölgeler aynı zamanda derz kesim yerleridir. Bu noktalara Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar yerleştirilerek üzerine beton dökülür ve uygulama tamamlanır.

Tasarımı ve uygulaması doğru yapıldığında, Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ve Epoksi Kaplı Bağlantı Demiri – Tiebar yol kaplamalarının verimliliğini önemli ölçüde arttırır ve ömrünü uzatır.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ürün ve ekipmanları özellikle ASTM A615/A 615M, ASTM A675/A 675M, ASTM A706/A 706M ve ASTM A1035/A 1035M ve EN 13877-3 standart kalitesine uygun olacak şekilde hazırlanan karbon-çelik kütüklerden çekilen barlardan imal edilmektedir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar yüzeyleri düz ve uçları düzgün olarak kesilen, ASTM A775/A775M standardına uygun olarak epoksi boya ile kaplanmaktadır. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar’ın epoksi boya ile kaplanmasının nedeni belirli bir süre sonra oluşabilecek korozyonu engellemektir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ASTM A615/A615M, ASTM A675/A675M, ASTM A706/ A706M ASTM A1035, EN 13877-3 standartlarında veya talep edilen çekme, kopma, değerleri doğrultusunda üretim yapılır.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ürünleri müşteriler tarafından belirlenen ölçülerde üretilmektedir. Uzunluk ve çapı belirlenen kayma demirleri teknik şartname ve standartlara göre özel olarak üretilmektedir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ürünlerinin üretim aşaması kalite kontrol sistemleri tarafından incelenerek denetimi yapılmakta ve bu kontrollere ait tüm raporlar müşteriye ürünle birlikte teslim edilmektedir. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar inşa sırasında kullanıldığı gibi inşa edilmiş alanlarda daha sonra güçlendirmek amacı ile de kullanılabilmektedir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar çap üretimi proje gerekleri ve statik hesaplamalara göre çeşitlilik göstermektedir. Ancak 12, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ve 75 mm çaplarda ve 400 ila 750 mm boylarındaa stok ürünü olarak da üretilmektedir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar üretimi tamamlandıktan sonra bir diğer önemli nokta ise ürünün zaman ve maliyet hesapları gözetilerek ambalajlanması ve paketlenmesidir. Üretimi tamamlanan Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ürünleri genellikle uluslararası gemi, tır ve konteyner nakliyesine uygun olarak europalet üzerine hazırlanmış özel tahta sandıklar içerisinde ambalajlanmış ve üzerleri pvc kapaklarla örtülmüş bir şekilde sevk edilmektedir.

Her Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar, ASTM A775/A775M standardına uygun olarak PE mat tüplerin içerisine konularak sandıklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece kayma demiri ürünleri Avrupa standartlarına uygun ve asla zarar görmeden sevk edilmektedir. Ayrıca proje niteliklerine göre istenilen formda ambalaj yapılmaktadır.

Each Epoxy Coated Dowelbar is placed in PE matt tubes in compliance with ASTM A775/A775M standards. Thereby, the Epoxy Coated Dowelbar is shipped without any damage in accordance with European standards. Furthermore, we can pack the products in any preferred package form according to the requirements of the projects.

Teknik Özellikler
Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar özellikle yüksek dayanma gücü gerektiren beton yolların alt yapısında kullanılması için tasarlanmış epoksi boya ile kaplanmış çelik donatılardır.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar neden epoksi boya ile kaplanmaktadır?
Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ürününün epoksi boya ile kaplanmasının en büyük nedeni oluşabilecek korozyonu önlemektir. Çünkü beton içerisinde yüksek değerde pH seviyesi bulunmaktadır. pH olarak adlandırdığımız (Power of Hydrogen-Hidrojenin gücü) aslında bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Betonun iç yapısında olan pH sayesinde beton yüzeyinde pasif oksit tabakası oluşur. Ve bu pasif oksit tabakası betonu korumaya korozyonun oluşmasını engellemeye yarar. Ancak doğal yollardan meydana gelen yağış, deniz suyu veya buzların çözülmesi sırasında klor iyonları oluşur. Bu klor iyonları betondaki çimentoya temas ettiğinde betonda bulunan pH seviyesi düşer ve koruyucu olan pasif oksit tabakası işlevini yitirerek beton yüzeyde çatlaklar ve kırılmalar meydana gelmeye başlar. Çatlak ve kırılmaların ilerlemesi korozyonun da hızlı ilerlemesine neden olmaktadır. Bu ilerleme çelik donatılara ulaştığında kayma demirinde paslanmalar ve hacimsel genleşmelere neden olmaktadır. Bu genleşme ve paslanma, kayma demirinin betona içten verdiği zararı ve patlakları arttırmaktadır. Böylece dış yüzeyde bozulmalar ve dolayısı ile maddi hasarlar meydana getirmektedir. Ancak epoksi boya; çelik donatıların korozyona karşı fiziksel ve elektrokimyasal bir bariyer oluşturarak üstün bir koruma sağlamaktadır. Epoksi boya donatı demirini izole eder ve % 98 oranında korozyonu engeller.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar epoksi boya ile kaplanmasının yaşam döngü maliyeti nedir?
Son yıllarda Türkiye’de yapılan araştırmalar yapı tekniği çerçevesinde çelik donatılar üzerinde oluşan korozyonun ciddi bir maddi hasar yarattığı gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Korozyon nedeniyle oluşan maddi kayıp ülkemizde yıllık 23 Milyar ila 45 Milyar dolar arasında değiştiği belirtilmektedir.

Kansas State Üniversitesi’nin epoksi boya ile kaplanan çelik donatılar üzerindeki onarım ve maliyet yaşam döngüsü çalışmasında görüldüğü gibi bu uygulamanın ne kadar kazanç sağladığı açıkça belirtilmektedir.

Proje maliyetleri hesaplanırken donatıların epoksi kaplı olarak temin edilmesinin maliyetinin görece olarak yüksek olduğu şeklindeki değerlendirme ciddi bir yanılgıdır. Yıllar içerisinde oluşacak korozyon neticesinde çok daha ciddi maddi ve manevi kayıplara sebebiyet vermektedir. Aşağıdaki tabloda yıllar içerisindeki maddi kayıp grafikleri görülmektedir. Başlangıç maliyetinde metrekarede %3,7 artan oranlar 50 yıllık yaşam döngü istatistiklerinde kat kat fayda sağladığı görülmektedir.

Epoksi kaplı donatı demirlerinin beton ile tutunması nasıldır?

Epoksi boya ile kaplı olan bir çelik donatı betonu tutma kuvveti azalır düşüncesi kesinlikle yanlıştır. Yüzeyin epoksi boya ile kaplanması çelik donatıların ömrünü uzattığı gibi bulunduğu betona da daha iyi tutunmasını ve tüm bölgede tam koruma yapmasını sağlamaktadır. Yapılan testlerde Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar ürünlerinin betona tutunma kuvvetinin epoksi kaplı olmayan ürünlere göre çok daha fazla dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar kullanım amaçları nelerdir ?

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar kullanımı özellikle ağır yük ve baskı uygulanan beton yolların veya havayollarının yapımında çok önemlidir. Çünkü bu bölgede kullanılan zeminler tonlarca yük baskısı altında kalmaktadır. Bu betonların içerisinde herhangi bir dayanıklılığı arttıran destek kuvvet yok ise zamanlar bu yollarda deformasyonlar, çökmeler ve kırılmalar meydana gelir. Yükün uygulandığı nokta zemin üzerinde çökerek maddi hatta can kayıplarına yol açabilmektedir.

Aşağıdaki grafikte kırmızı ile belirtilmiş olan bölümler aşırı yükün uygulandığı ve kayma demiri kullanılmayan betonda alta doğu çökme ve hasarın meydana geldiğini görmekteyiz. Epoxy Coated Dowelbars Ancak beton yolun altına kayma demiri uygulandığı takdirde bu hasar yaşanmayacaktır. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar’ın yüksek bağlantı performansı ile betonlar arası güçlendirme yapılmaktadır. Böylece beton yoldaki yük ne olursa olsun üstündeki ağırlık tüm betona eşit olarak yayılacak ve betonun çökmesi, hasar görmesi gibi sorunlar ortadan kaldırılacaktır. Bu durum hem maddi açıdan büyük bir kaybı hem de olası can kayıplarını ortadan kaldıracaktır.

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar uygulama projeleri nasıl yapılmaktadır?

Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar uygulaması 3 farklı şekilde yapılabilmektedir.

1- Beton yol yapım aşamasından önce projelendirilerek sehpalama yöntemi ile belirli aralıklarda kayma demiri konulacak yerler belirlenir. Belirlenen yerlere yerleştirilen kayma demiri ürünleri üzerine beton dökülerek uygulanabilir. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar are determined using trestling method. The concrete is poured on dowel bar products placed accordingly.
2- Beton döküm aşamasında makinelerin içine konulan Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar beton ile birlikte dökülerek belirlenen noktalara uygulanabilir. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar are placed in machines are poured along with the concrete and applied on predetermined points.

3- Sadece yeni inşa edilecek yerlerde değil, daha önceden inşa edilmiş olan alanlarda projelendirme yapılır. Bu bölgeler kesilerek içerisine Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar konulur ve beton güçlendirmesi olarak uygulanabilir. Epoksi Kaplı Kayma Demiri – Dowelbar are placed in those areas for the purpose of concrete reinforcing.

Zeta Endüstri

Üretimde Küresel Başarı

AMERİKA, AVRUPA, KANADA, KÖRFEZ, AFRİKA, ASYA, ORTA ASYA'da bulunan tüm ülkelere ihracat.

Tüm ihtiyaçlarınız için bize ulaşın...
Zeta Endüstri

    İletişim Formu