AMERİKA, AVRUPA, KANADA, KÖRFEZ, AFRİKA, ASYA VE ORTA ASYA’daki tüm ülkelere ihracat.