Stratejik ve nitelikli altyapı/üst yapılarda ve endüstriyel tesislerde betonarme demirlerinin epoksi kaplaması için dünya çapında kabul görmüş standart ASTM A 775 / 775 M’dir.